Cleverminds

φ
Om Cleverminds
φ
Utbildningar / Kurser
  Konflikthantering i praktiken
  Cleverminds Affärsskola
  Lev ditt budskap
  Projektledning
φ
Sammarbetspartners
φ
Material
φ
Kontakt

 

Engagerande

Berikande

Skapande

Utvecklande

Kunnande

 

 

 

- Väx som chef och företagare

Vad är Din drivkraft? Är det ekonomisk vinning? Har Du företagets/ avdelningens bästa för ögonen? Vill Du få ditt/ Ert företag att expandera optimalt?

Oavsett vilken drivkraften är, tycker vi att tiden är mogen att ställa frågorna:

Utbildningsledare:
Rico Rönnbäck, Wiggo Lindgren och Lisbeth Wigström


Innehåll:
Vi erbjuder en utbildning som tar sitt avstamp utifrån individen. Vi använder oss av IDI, Interpersonal Dynamic Inventory, för att kartlägga hur vi individuellt fungerar i sociala sammanhang. Profilen ska fyllas i före kursstart och sker via webben.

Hela utbildningen är upplagd med en blandning av föreläsningar, praktiska övningar och reflektion, och vänder sig till Dig som kommit en bit på väg.

Utbildningen börjar i internatform på konferensanläggning. Därefter träffas vi varannan vecka.


 

Anmäl dig nu!

 

 

Lev ditt budskap