Cleverminds

φ
Om Cleverminds
φ
Kurser / Utbildning
φ
Sammarbetspartners
φ
Material
φ
Kontakt

 

 

 


Cleverminds är ett informations- och kunskapsföretag som erbjuder utbildningsverksamhet riktad till egna företagare och anställda inom näringslivet och offentlig förvaltning.

Verksamheten består av öppna kurser, temadagar och konferenser. Genom sitt stora nätverk har Cleverminds stor tillgång till goda föredragshållare, framför allt inom områdena kommunikation, konflikthantering och IT.

Cleverminds kan även hjälpa Er att arrangera interna kurser eller konferenser och utbildningar inom flera områden. Vi kan även på uppdrag och i samråd med olika utbildningsledare skräddarsy utbildningar för varje företags eller myndighets specifika behov.

Bookmark and Share
 

 

 

Välkommen!

Engagerande

Berikande

Skapande

Utvecklande

Kunnande