Cleverminds

φ
Om Cleverminds
φ
Kurser / Utbildning
φ
Sammarbetspartners
φ
Material
φ
Kontakt

 

Engagerande

Berikande

Skapande

Utvecklande

Kunnande

 

 

 


I takt med att behovet av fördjupad kunskap och kompetens ökar i samhället, ökar också efterfrågan på specialutbildning inom olika områden.

Cleverminds är ett informations- och kunskapsföretag som erbjuder utbildnings-verksamhet riktad till egna företagare och anställda inom näringsliv och offentlig förvaltning. Verksamheten består av öppna kurser, temadagar och konferenser. Genom sitt stora nätverk har Cleverminds stor tillgång till goda föredragshållare, framför allt inom områdena kommunikation, konflikthantering och IT.

Cleverminds kan också hjälpa er att arrangera interna kurser eller konferenser och utbildningar i de flesta ämnen. Vi kan även på uppdrag och i samråd med olika utbildningsledare skräddarsy utbildningar för varje företags eller myndighets unika behov.

Våra utbildningar ger alltid uppdragsgivaren en god överblick över alla kurskostnader. Skräddarsydd utbildning som riktar sig till fler än femton deltagare kan dessutom oftast genomföras till en lägre kostnad per deltagare än vad motsvarande utbildning skulle ha kostat på den öppna marknaden.

Offertförfrågningar och andra frågor besvaras av Wiggo Lindgren på e-mail: wiggo@cleverminds.se

 

Om Cleverminds