Cleverminds

φ
Om Cleverminds
φ
Utbildningar / Kurser
  Konflikthantering i praktiken
  Cleverminds Affärsskola
  Lev ditt budskap
  Projektledning
φ
Sammarbetspartners
φ
Material
φ
Kontakt

 

Engagerande

Berikande

Skapande

Utvecklande

Kunnande

 

 

 

- 3 dagars Intensivkurs i projektledning och hantering av förändringsprocesser

Bakgrund:

Det blir allt viktigare för chefer och ledare i olika organisationer att kunna arbeta i projektform och hantera förändringar effektivt. Den snabba utvecklingen innebär ständigt nya krav.

Ett Projekts framgång avgörs ofta av projektledarens förmåga att övertyga andra. Det gäller att kommunicera tydligt och presentera fakta på ett sätt som väcker intresse och är övertygande.

Genom IDI-analysen lär du dig att läsa av andra människor, deras beteendestilar och behov. Även hur Du kan förändra/anpassa ditt eget beteende för olika behov i varierande situationer.


Kursbeskrivning:

Kursen ger dig verktyg till att bli en bättre projektledare och förändringsledare vad gäller bl.a att kunna:

φ Generera och tillvarata projektidéer

φ Formulera projektdirektiv, mål och projektplaner

φ Kommunicera, informera och presentera effektivt

φ Rapportera, utvärdera och följa upp resultat


Kursens mål & syfte:

Kursen fokuserar på projektledaren och förändringsledaren som individ. Du blir bättre på att kraftsamla, styra och leda din grupp mot uppsatta mål på ett effektivare sätt. Under tre effektiva kursdagar får Du klart och systemtiskt lära Dig hur man kan driva projekt samt hantera olika förändringsprocesser mer framgångsrikt.


Kursdeltagare:

Beslutsfattare i företag, myndigheter och organisationer med nyckelroller i projekt. Projektledare som vill utveckla sitt ledarskap och speciellt förmågan att leda förändringar effektivt.


Kursinformation:

Kursledare: Lars Hålén (Företagsutveckling 2000 AB) i samverkan med Hans Bourghardt (Retorikbyrån)

Längd: 3 Dagar

Antal deltagare: Max 12 per tillfälle för högsta kvalitet

Pris: 12 500SEK + Moms

I kursen ingår:
φ Kursliteratur
φ Kurspärm med exempel & underlag för grupparbete
φ DI-analys (www.idi.se)
φ Diplom
φ Lunch och Kaffe

 

Anmäl dig nu!

 

 

Framgångsrikt projektarbete